آموزش رنگ آمیزی با پیستولت

نحوه ی صحیح رنگ آمیزی با پیستولت

 

معرفی پیستولت ها

پیستولت ها در دو ساختار مختلف ساخته می شوند(پیستولت های مخصوص رنگ آمیزی)

  1. پیستولت های معمولی که ازترکیب هوای فشرده و رنگ استفاده می کنند.
  2. پیستولت های Air less (بدون هوا) که رنگ را به صورت مستقیم و تنها می پاشند.

پیستولت ها در سایز پاشش هم به چند نوع تقسیم می شوند

  1. سایه پاش  Air brush
  2. نازک پاش
  3. متوسط پاش
  4. پهن پاش

مزایا

  • سرعت کار بالا
  • یکدست و یکنواخت پاشیدن رنگ روی سطوح

 

اکنون آموزش :

 

اجرای کار رنگ پاش پیستولت را 2 تا 3 مرتبه با فواصل زمانی 1 روزه می توان انجام داد تا به پوشش مورد نظر برسیم.

 

پیستولت را با فاصله ای معین 25 تا 30 سانتی متر از سطح مورد نظر فاصله بدهید تا رنگ به صورت یکنواخت و لایه ای نازک بر روی سطح بشیند ،در صورتی که رنگ بیش از اندازه بر روی سطوح اجرا شود موجب شره کردن رنگ می شود.

برای همین امر تا 3 مرتبه رنگ آمیزی را با فواصل زمانی معین انجام می دهیم تا رنگ با نظم و یکنواخت بر روی سطح پیاده سازی شود.

نحوه ی اجرا

 

  1. ابتدا پاشش به سمت چپ و راست با زاویه ی قائم صورت می گیرد. پیستولت
  2. سپس پاشش به سمت بالا و پایین صورت می گیرد.