بتونه کاری و رنگ آمیزی سقف

آموزش بتونه کاری و رنگ آمیزی سقف

 

بتونه کاری و رنگ آمیزی سقف

 

رنگ آمیزی و بتونه کاری سقف آشپزخانه

 

 

آشپزخانه به دلیل تجمع چربی ها و دوده ها نیاز با تمیز کاری دارد از این رو رنگ مناسب این قسمت از خانه رنگ روغنی قابل شست و شو می باشد .

دقت در انتخاب رنگ روشن تر در رنگ آمیزی آشپزخانه مهم است به دلیل این که پس از مدتی به علت تجمع چربی ها و دوده ها رنگ روغنی کمی تیره میشود.

 

تصویر بالا یک آشپزخانه بتونه کاری شده را نشان می دهد که به اصطلاح بتونه ماستیک (سرتاسر)بر روی آن اجرا شده است.