به دست آوردن متراژ رنگ آمیزی یک واحد مسکونی

نحوه ی به دست آوردن متراژ رنگ آمیزی شده در یک واحد مسکونی

 

طبق معمول نحوه ی به دست آوردن متراژ یک واحد مسکونی به این صورت می باشد:

ابتدا مساحت واحد مسکونی را به دست آورده سپس در 3 ضرب می نماییم

 

مثلا یک واحد با متراژ   150 متر مربع به این صورت محاسبه می شود←     150  × 3   =  450 متر مربع - متراژ رنگ آمیزی

 

اما این روش سریع می باشد ولی اگر بخواهیم به صورت جزئی متراژ هر قسمت را به دست آوریم باید هر قسمت جداگانه متراژ شود .

این متراژ برای واحد های مسکونی ای مورد استفاده قرار می گیرد که صرفاً رنگ آمیزی شده و فضایی ساده داشته باشند اما همیشه یک واحد مسکونی کوچک و ساده نمی باشد و ممکن است در هر اتاق کمد ها و در و پنجره های بیشتری وجود داشته باشد و در مورد کارهای پتینه و دکوراتیو هم به دست آوردن متراژ به این صورت می باشد:

  1. در و دیوار و سقف ها متر مربع محاسبه می شوند
  2. در ها در صورت تعداد بالا عددی محاسبه می شوند
  3. چهار چوب ها به متر طول و یا عددی محاسبه می شوند
  4. ابزار ها متر طول محاسبه می شوند
  5. پنجره ها در 2 و متر طول محاسبه می شوند
  6. شوفاژ ها در 2 و متر طول محاسبه می شوند
  7. متراژ داخلی کمد ها محاسبه می شوند