رنگ آمیزی تجهیزات و ادوات صنعتی

رنگ آمیزی سطوح و تجهیزات صنعتی

 

استفاده از رنگ ها و پوشش های صنعتی راهکار بسیار مناسبی برای جلوگیری از استهلاک،زنگ زدگی و خورندگی می باشد.

استفاده از پوشش های صنعتی سطحی را ایجاد می کند که مقاومت عالی شیمیایی و فیزیکی مساعدی را ایجاد می کند.

 

sule 53

 

رنگ های پیشنهادی در این زمینه

 

  • رنگ اپوکسی روی کرومات
  • رنگ سیلیکاتی
  • رنگ اپوکسی ضد اسید
  • اپوکسی پلی یورتان

 

بهترین پوشش برای رنگ آمیزی و حفاظت از سطوح معمولی صنعتی رنگ های روغنی صنعتی یا به عبارتی رنگ های رزین آلکید هوا خشک می باشد.