رنگ آمیزی جدول و سطوح بتنی با رنگ روغنی و رنگ اپوکسی

رنگ آمیزی جدول و سطوح بتنی با رنگ روغنی و رنگ اپوکسی

 

ابتدای امر باید سطح بتن یا جدول را به وسیله ی پرایمر اپوکسی پلی آمید یا پرایمر آکریلیک نما از هر گونه سستی و گرد و غبار عاری کنیم.

 

سپس بعد از خشک شدن پرایمر بایستی رنگ روغنی را در یک سیستم تک لایه ی پوششی اجرا کرد.

 

پیشنهاد ما استفاده از رنگ های مخصوص و رزین آلکید بر روی سطوح بتنی و جدول کشی خیابانی می باشد.

 

Concrete Waterproofing