رنگ آمیزی رنگ رزین آلکید روغنی برج های خنک کننده و برج اسپری درایر

رنگ آمیزی صنعتی برج های خنک کننده (اسپری اسلایدر)

 

رنگ آمیزی رنگ روغنی برج های خنک کننده و اسپری درایر

 

یکی از نکاتی که باید در رنگ آمیزی این برج ها مورد توجه قرار داد نوع رنگ و ساختار به کار رفته در رنگ آن می باشد.

رزین های اپوکسی و رزین های آلکیدی گزینه ی مناسبی برای رنگ آمیزی این گونه سطوح می باشد

رزین های اپوکسی یکی از مقاوم ترین رنگ های موجود در بازار رنگ آمیزی صنعتی می باشد.

این رنگ آمیزی در ۴ مرحله صورت می گیرد.

مرحله اول: تمیز کاری و از بین بردن زنگ آهن و فرز کاری برسی با مینی فرز

مرحله دوم: اجرای ضد زنگ اپوکسی یا رزین های آلکید

مرحله سوم: اجرای آستری رنگ مورد نظر

مرحله چهارم: اجرای سیستم های چند لایه پوششی رنگ با ضخامت مناسب فیلم رنگ