رنگ آمیزی سطوح فلزی و راه پله و برج صنعتی

آماده سازی  سطوح برای رنگ آمیزی ستون ها و راه پله صنعتی

 

در ابتدای امر بایستی تمام سطوح را به وسیله ی فرز مینی با فرز انگشتی تمیز کرده و رنگ قدیمی یا زنگ آهن را کاملا تمیز نماییم.

 

رنگ آمیزی سطوح صنعتی

 

 

ceramic coating alkid

 

رنگ آمیزی سطوح صنعتی در کاربردی و موارد زیر کاربرد دارد

حفظ سطوح در برابر اکسایش

مقاومت در برابر عوامل جوی

مقاومت عالی در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی

محافظت از سطوح در برابر عوامل خورنده  و اسیدی

استفاده در محیط نیمه صنعتی

محیط خورنده صنعتی

اسکلت های فلزی

مخازن و خط لوله

 

رنگ آمیزی نهایی

 

epoxy alkid