رنگ آمیزی قطعات تجهیزات صنعتی رنگ درجه یک و ضد زنگ صنعتی

رنگ آمیزی پله ها و نرده ها انواع ادوات و تجهیزات صنعتی

 

spray drying resin alkid

رنگ مناسب سطوح فلزی رزین های آلکیدی (رنگ روغنی)(رزین های آلکیدی هوا خشک) می باشد

مراحل رنگ آمیزی سطوح فلزی در محیط های صنعتی

مرحله اول : تمیز کاری و زیرسازی

مرحله دوم : اجرای ضد زنگ بر پایه ی رنگ رویه (ترجیحاْ)

مرحله سوم: اجرای آستری

مرحله چهارم: اجرای سیستم های چند لایه پوششی

 

spray structures