رنگ آمیزی پله و نرده تجهیزات صنعتی رنگ درجه یک روغنی و ضد زنگ اکسید آهن

رنگ آمیزی پله ها و نرده ها انواع ادوات و تجهیزات صنعتی

 

رنگ آمیزی رزین اکسید آهن ضد زنگ و رنگ روغنی برج اسپری درایر تجهیزات صنعتی

رنگ مناسب سطوح فلزی رزین های آلکیدی (رنگ روغنی)(رزین های آلکیدی هوا خشک) می باشد

مراحل رنگ آمیزی سطوح فلزی در محیط های صنعتی

مرحله اول : تمیز کاری و زیرسازی

مرحله دوم : اجرای ضد زنگ بر پایه ی رنگ رویه (ترجیحاْ)

مرحله سوم: اجرای آستری

مرحله چهارم: اجرای سیستم های چند لایه پوششی

 

رنگ آمیزی رنگ روغنی نرده و پله تجهیزات صنعتی