بتونه پلاستیک کناف

بتونه پلاستیک و اجرای آن روی سطح کناف

 

بتونه ی پلاستیک برروی کناف را تنها بعد از آستری اول آن هم برای زائده های کوچک و سوراخ ها و جای پیچ ها استفاده می شود بتونه ی پلاستیک مخصوص ظریف کاری می باشد و استفاده ی به جا و به موقع آن بعد آستری رنگ ضعف های جامانده را برطرف می کند و بعد از رنگ آمیزی کامل ما را به کاری درجه 1 و ممتاز می رساند.

 

روش ساخت بتونه ی پلاستیک

 

ابتدا به اندازه ی لازم مل را با درون سطلی ریخته سپس با مقداری رنگ پلاستیک رقیق شده مخلوط می کنیم تا حالتی خمیری پیدا کند ،اکنون بتونه ی شما آماده است.

در بین بتونه ها بتونه ی پلاستیک راحت تر ساخته می شود.