علت موج داشتن کناف

علت موج داشتن سطح کناف حتی بعد از نقاشی ساختمان

 

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث موج دار دیده شدن کناف می شود که به شرح ذیل می باشد:

  1. قطعه قطعه بودن کناف می باشد و صفحه ها را با پیچ به هم متصل می کنند.
  2. سهل انگاری کناف کار که پلیت های (صفحه) کناف را با هم به خوبی هم سطح یا طراز نکرده است و سطح کناف دارای پستی و بلندی است.

 

راه حل

 

برای اصلاح این مسئله یا باید از ابتدای امر به کناف کار هشدارهای لازم را بدهید و یا این که استادکار نقاش بتواند مهارت لازم را برای همسطح کردن سطوح کناف را داشته باشد.