طرح بافت غلطک رنگ آکریلیک پیکو

طرح بافت غلطک هنگام رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان با رنگ پیکو

 

رنگسازی پیکو از جمله شرکت هایی است که اولویت آن بر روی مشتری های کوچک می باشد و توانسته با تولید رنگ های سفارشی و کامپیوتری برای مشتریان خود محبوبیت بالا،رضایت و بازار خوبی را برای خود کسب کند.

 

بهترین راه برای رنگ آمیزی آکریلیک رنگ پیکو استفاده از آستری برای پوشش دادن سطوح و در نهایت استفاده از رنگ های آکریلیک این شرکت در ۲ تا ۳ مرحله اجرای رنگ آمیزی می باشد.

 

نقاشی ساختمان را رنگ های آکریلیک پیکو بسیار دلنشین می باشد و پایان کار مطلوبی را به مشتری تحویل می دهد.

 

طرح بافت غلطک هنگام رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان با رنگ آکریلیک پیکو

 

تصویر ذیل بافت ایجاد شده با رنگ آکریلیک پیکو بر روی دیوار را نشان می دهد که بافتی چرمی را ایجاد می کند.