نصب نایلون آسان پوش قبل بتونه کاری رنگ پلاستیک پیکو

چگونگی نصب نایلون و آسان پوش قبل از زیرسازی و بتونه کاری رنگ پلاستیک و درجه یک پیکو

 

زیرسازی رنگ پیکو آکریلیک بر روی سقف پلاستیک

 

در ابتدای امر بایستی با چسب کاغذی دور تا دور تمام سطوح کابینت ها را که ممکن است رنگ بر روی آن ریخته شود را با چسب کاعذی ۵ سانتی متری پوشش دهید و سپس با آسان پوش ( نوعی نایلون چسب دار ) تمام سطح کابینت را بپوشانیم.

 نصب نایلون و آسان پوش قبل از زیرسازی رنگ پلاستیک پیکو

چسب کاغذی نباید بیش تر از یک هفته بر روی سطوح باقی بماند به دلیل این که بعد از چند روز تاخیر به سختی از روی سطوح بر داشته می شود.

 

حال می توانید با یکی از بتونه های گچی ، روغنی یا پلاستیک شروع با زیرسازی و بتونه کاری سقف کنید.

متا کیبورد : نکاتی که در هنگام ماسک کردن و نصب نایلون بر روی سطوح کابینت آشپزخانه قبل رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان رنگ پلاستیک پیکو باید دانست.

متا : زیرسازی نایلون بتونه کاری,نکات قبل رنگ آمیزی پیکو,نصب نایلون کابینت رنگ پیکو پلاستیک