رنگ عایق گرمایی جوتاشیلد جوتن Jotashield Thermo ثیرمو

رنگ مناسب برای رنگ آمیزی نما و نقاشی ساختمان که از ورود حرارت ناشی از تابش خورشید بر روی نما جلوگیری می کند

 

معرفی رنگ عایق حرارتی گرمایی جوتاشیلد Jotashield Thermo جوتن ثیرمو

 

رنگ نما جوتن Jotashield Thermo جوتاشیلد ثیرمو

 

 

این سری از محصولات جوتن با منحرف کردن نور خورشید و به عنوان رنگ جوتن ( رنگ آمیزی سطوح خارجی و بیرونی نما ، سطوح بتنی ، سطوح سیمانی و گچی ) نما ، با ایجاد بافت به خصوص خود حرارت جذب شده توسط دیوار را کاهش می دهد.

در نتیجه مانع نفو‌ذ گرما به داخل بنا یا منزل می شود و از انرژی مصرفی برای سرمایش منازل و ساختمان ها می کاهد. 

 

رنگ جوتن جوتاشیلد Jotashield Thermo ثیرمو گزینه ی مناسبی برای رنگ آمیزی سطوح نما و نقاشی ساختمان دیوار ها می باشد.

 

طریقه مصرف رنگ جوتن ثیرمو