رنگ نما fenotex جوتن

آشنایی اجمالی با رنگ نما خارجی fenotex jotun

 

رنگ نما fenotex جوتن

 

این رنگ حلال آب water-base بر پایه رزین های آکریلیک می باشد و با داشتن بافتی روشن و نورانی در بسیاری از پروژه های رنگ آمیزی نما مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برای گرفتن نتیجه مناسب دستورالعمل ذیل پیشنهاد می شود

در رنگ آمیزی دیوار های جدید

  1. استفاده از پرایمر های امولوسیونی و آکریلیک جوتن
  2. به کار گیری رنگ فنوتکس (fenotex) جوتن در دست های بعدی حداقل تا ۳ دست اجرای رنگ آمیزی