سیلر جوتن Penetrating Sealer

معرفی محصول سیلر جوتن Penetrating Sealer

 

رنگ نما جوتن Magnum مات

 

 

سیلر جوتن با خواص نفوذ بسیار بالا قابلیت مناسبی برای منسجم سازی سطوح دارد.شما می توانید این سطوح را بر روی سطوح بتنی استفاده کنید

یا به طور کلی می توان گفت که این پوشش نقش یک پرایمر را به خوبی ایفا می کند و باعث منسجم سازی سطوح بتنی ،گچی و سیمانی می شود.

 

این پوشش سیلر جوتن در زیرسازی پوشش ها و رنگ ها بسیار مهم است و باعث زیرسازی هر چه بهتر سطوح خارجی می شود به هر حال استفاده از یک پرایمر مناسب برای مرحله زیرسازی و قبل از رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان ضروری است مخصوصاً اگر برای اولین بار رنگ آمیزی شده باشد.