پرایمر آکریلیک جوتن

پرایمر امولسیونی آکریلیک جوتن

 

پرایمر امولسیونی آکریلیک جوتن

 

 

این پرایمر پایه آب و با خواص مشابه سیلر و مقاومت در محیط قلیایی بسیاری مناسبی دارد.

 

پرایمر آکریلیک جوتن با کیفیت عالی مناسب برای منسجم سازی (primering) سطوح گچی نما و خارجی و و لایه های بتنی می باشد.

 

 

نتیجه اعمال و استفاده از پرایمر آکریلیک در زیرسازی نما (For Best Result) 

 

استفاده از یک پرایمر بر روی سطوح خارجی ،نما ضروری است و قبل از اعمال یک رنگ یا پوشش یا بافت حتماً از زیرسازی و میزان پایداری سطوح خارجی و چه داخلی مطمئن شوید مخصوصاً اگر برای اولین بار مورد نقاشی ساختمان یا رنگ آمیزی قرار می گیرد.