پرایمر جوتن PVA سطوح داخلی رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان

پرایمر بر پایه کوپلیمر جوتن مخصوص سطوح داخلی

 

پرایمر جوتن سطوح داخلی با کیفیت PVA Primer

 

موارد استفاده از پرایمر PVA JOTUN جوتن

 

برای استفاده در فضای داخلی سطوح، به عنوان مثال سیمان ، گچ، ابزار گچی، بتن، آزبست ورق های سیمان و بلوک های سیمانی و آجری ارائه شده است.