پرایمر جوتن Tex Primer

پرایمر یک جزئی Tex Primer جوتن

 

پرایمر جوتن Tex Primer

 

 

این پرایمر حاوی ذرات یک جزئی و یک نواخت، حلال آب و مقاوم در برابر مواد قلیایی می باشد.

پرایمر جوتن Tex Primer مناسب برای آستری و منسجم کننده سطوح مختلف داخلی و خارجی از جمله در سطوح

  • گچی
  • سیمانی
  • بتنی
  • بلوک های آجری و سیمانی

 

مورد استفاده قرار می گیرد.