رنگ روغنی درجه 1

 

ویژگی های رنگ روغنی درجه 1 در داخل ساختمان

 

رنگ روغنی درجه یک را از چند جنبه درجه بندی می کنند.(درجه بدی عمومی و پیمانکاران)

  1. سرعت خشک شدن رنگ روغنی
  2. پوشش و میزان رنگ دانه های موجود در رنگ روغنی
  3. مقاومت در برابر شرایط محیطی و جوی
  4. دوستدار محیط زیست بودن رنگ
  5. نکته ی بسیار مهم برای این رنگ وجود مواد تسهیل کننده فرآیند رنگ آمیزی می باشد که در گذشته این مواد سمی از قبیل سرب بوده است که امروزه به جزء شرکت رنگ سازی سحر که سرب را از رنگ های روغنی حذف کرده هنوز خبری در این باره از شرکت های دیگر رنگ سازی شنیده نشده است.

 

در کشور های اروپایی سال هاست که یا سرب در داخل رنگ ها استفاده نمی شود و یا رنگ روغنی از چرخه ی رنگ های ساختمانی حذف شده است.

 

هر چند تقریباٌ تمام شرکت های داخلی با سابقه، رنگ روغنی تولید می کنند اما توجه خود مشتری هم به همین موضوع بسیار مهم است.