رنگ روغنی سحر

 

رنگ روغنی سحر

 

این رنگ ساخته شده از بهترین مواد می باشد و حتی یکی از شعار های شرکت رنگ سازی سحر تولید رنگ های دوستدار محیط زیست و مطابق با سلامتی انسان می باشد.

این شرکت تنها شرکتی است که از تولید رنگ های روغنی سرب دار فاصله گرفته است و رنگ های بدون سرب در ایران تولید می کند.اثرات سرب تا سال های سال حتی نزدیک به 15 سال در رنگ های روغنی می ماند و برای سلامتی انسان مضر است.

دوکاربرد مهم رنگ روغنی سحر:

  1. از نوع براق:برای ساخت بتونه
  2. از نوع مات این رنگ :برای ترکیب با رنگ های براق دیگر