مادررنگ های روغنی سحر

in the name of GOD

 

مادررنگ های روغنی سحر

 

مادررنگ های روغنی سحر از بهترین مواد اولیه و رزین های با کیفیت ساخته شده است.مادررنگ ها یا به صورت تنها و خالص ویا در ترکیب با رنگ های دیگر برای ساخت رنگ جدید مورد استفاده قرار می گیرند.

درضمن مادررنگ ها شامل رنگ های اصلی می باشند که برای این که به خوبی در ترکیب با رنگ های  دیگر اثر بگذارند بسیار کیفیت مطلوبی دارند.

امروزه از پرکاربردترین مادررنگ ها می توان به گِل ماش و مادررنگ مشکی اشاره کرد.