موارد استفاده از رنگ روغنی

 

 

موارد استفاده از رنگ روغنی

 

رنگ روغنی یکی از رنگ هایی است که در سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرد اما رنگ روغنی به صورت تخصصی نیز مخصوص بعضی از سطوح می باشد که در ذیل ذکر شده است:

 

  1. سطوح گچی ،سیمانی و آجری که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
  2. برروی درب ها وپنجره ها و تجهیزات مختلف ساختمانی

 

نکته:

رنگ روغنی رنگی تنفسی نیست یعنی توانایی تبادل هوا با لایه های زیرین را ندارد پس روی سطوحی که مرطوب هستند استفاده از این رنگ توصیه نمی شود.

 

      3.اجرا بر روی سطوح فلزی: رنگ روغنی رنگ مخصوص رنگ آمیزی فلزات مختلف می باشد.

      4.استفاده برای رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی ،الآن از پر مصرف ترین رنگ های مورد استفاده برای رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی رنگ روغنی براق می باشد.(رنگ روغنی بر پایه ی رزین های آلکیدی)