رنگ اپوکسی دریایی ضد خزه

رنگ و پوشش اپوکسی ضد خزه دریایی

 

رنگ دریایی ضدخزه پوششی چند منظوره با قابلیت های حفاظتی و ضد خوردگی است و به دلیل دارا بودن مواد ضد خزه امکان استقرار و رشد میکروارگانیزم های موجود در آب دریا روی بدنه شناور را از بین خواهد برد.

این پوشش به ویژه برای شناورهای تندرو و کشتی های اقیانوس پیما طراحی و تولید شده است. پوشش فوق عاری از ترکیبات قلع می باشد.

 

موارد مصرف: 

به عنوان لایه نهایی بر روی بدنه کشتی در ناحیه زیرآبخور و بخشی از بدنه که در معرض قرار گرفتن دائمی یا متناوب در آب دریا می باشند(splash zone)  به کار برده می شود.

 

آستری پیشنهادی اپوکسی ضد خزه :

 

انواع مختلفی از آستری های اپوکسی و پوشش های اپوکسی دریایی