روش ساخت بتونه درزگیری کناف

آموزش ساخت بتونه درزگیری کناف

 

ابتدا به همان اندازه ای که می خواهید بتونه بسازید ، آب به درون ظرفی ریخته وسپس به مرور و آهسته پودر بتونه درزگیر را به آب اضافه کنید ،

تا جایی ادامه دهید که پودر بتونه با آب همسطح شود .

سپس صبر کنید تا آب به تمام قسمت های پودر بتونه درزگیری کناف نفوذ کند.

حال به مدت 1 دقیقه بتونه درزگیر کناف را هم بزنید تا حالت خمیری پیدا کند.

بتونه آماده است.