روش ساخت بتونه روغنی

ساخت بتونه ی روغنی:

 

مواد لازم:

  1. رنگ روغنی براق (ترجیحاً مخصوص بتونه)
  2. مِل (پودر بتونه)
  3. روغن بتونه درجه 1
  4. تینر روغنی
  5. مقداری آب

ابتدا به اندازه ی کار لکه گیری و بتونه کشی مد نظر، مل (پودر بتونه) را درون سطلی ریخته و رنگ روغنی مخصوص بتونه را همراه با 25 درصد آب نسبت به رنگ روغنی بر روی مل ریخته و ترکیب می کنیم.

نکته: آب را به دلیل این که از کش دار شدن بیش از اندازه بتونه جلوگیری می کند به آن اضافه نمودیم.

تا جایی مخلوط را ترکیب کنید که بتونه حالتی خمیری پبدا کند .

سپس مقداری روغن بتونه را به ترکیب اضافه کنید اکنون بتونه ی روغنی آماده است. (به همین راحتی :مل + رنگ روغنی +کمی آب + روغن بتونه = بتونه ی روغنی )

توجه : در صورتی که بتونه سفت باشد و باعث خستگی دست شود به مقدار کم می توان تینر روغنی به آن افزود تا بتونه روغنی نرم تر شود.